مدیریت غلط و اسلام گریزی (ادارة خاطئة و التشاؤم بالإسلام)
63 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


بسم الله الرحمن الرحیم

همه باید تلاش کنند از نظر علمی و عملی خود را مجهز کنند
تا زمینه ی بدبینی مردم فراهم نشود
توجه نداشتن به جزییات و خواسته های زیر دستان و کلی نگری
گاهی بسیار خطر آفرین است
یک مدیر باید محبوب باشد و
در عین حال زیرک و عالم
مدیریت غلط یک فرد متدین،
هر چند باعث دورتر شدن غیر مذهبی ها و اقشار خاکستری جامعه است،
ولی بلایی که بر سر متدینین آورده بیشتر از غیر مذهبی هاست؛
مدیران  با سابقه ی 10 سال و 15 سال  و. ..
که تمام سرمایه و دارایی شان همین سنوات مدیریتی است.
و عادت کرده اندبه بیلان کاری و رزومه دادن
مدعی تجربه و
متاسفانه خطا پشت خطا
و آزمون پشت آزمون را بی نظارت به پایان می برند.
و تلاش اقتصادی را با زرنگی هر چه تمام تر به نام اخلاص، جلوه می دهند
و کار فرهنگی را به قصد اقتصادی پیش می برند.
و آنجا که منافع مادیشان در خطر است از معنویت مایه می گذارند
و آنجا که منافع معنوی از مادیات.
ضعف عدم شفافیت را به نام مدیریت ويژه و اسرار مگو، سرپوش می گذارند.
گزارش دادن به مقام بالاتر را برای خود ناپسند و برای زیر دستان اجباری میدانند.
کارهای دیگران را نامطلوب و کارهای خود را با تبلیغات مجازی و فریب بسیار پسندیده می دانند.
از روی بی تدبیری
زیر دستان را مانند برده به کارهای سطحی و غیر کاربردی می خوانند
کارهای کم کیفیت را به بهانه های واهی برچسب کیفیت می زنند
و در جایی که به میلشان نباشد فکر و تامل و آرامش را زیاد موثر در پیشرفت کار نمی دانند.
و از مدیریت فقط ژستش را به ارث برده اند و حقه بازی ها و بی خوابی اش را.

.... چگونه جواب خدا و پیامبرش را خواهند داد؟.

در سال های اخیر عده ای از دوستان را دیدم که در قالب مدیریت فرهنگی چه اسراف ها و ندانم کاری ها و گاهی بی تقوایی از آنان سر زد.
البته از انصاف هم دور نشویم که
هستند مدیرانی که از معنویت سوء استفاده نمی کنند.
خود را خالصانه وقف اسلام می کنند
از کسی واهمه ندارند
وام دار کسی نیستند
از منافع دنیوی فراوانی گذشته اند
وقتی پول ندارند حقه بازی نمی کنند
وقتی نفر ندارند تبلیغات بیهوده ندارند
اسلام را سپر بلای منافعشان قرار نمی دهند
مشورت خواهی شان سر کاری نیست
روان شناسی را برای فریب به کار نمی برند.
در این سال های مدیریت 4 نفر را دارند که به اسمشان قسم بخورد.

ما به مدیران با اخلاق، عالم، انقلابی، صبور و ساده زیست بسیار نیازداریم و در راه رسیدن به اهداف نظام اسلامی تربیت چنین نیروهایی بسیار ضروری  است.