راه نجات تضمینی (طریق الخلاص المضمون)
19 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه قرآن و روایات می فرمایند:
راه نجات فرد، گروه و جامعه تقوا است.
پس اگر می خواهیم رستگار شویم، باید تقوا پیشه کنیم.
اگر می خواهیم ازدواج کنیم، باید بر اساس تقوا باشد.

اگر می خواهیم هیات تشکیل بدهیم، باید محور تقوا باشد.
اگر می خواهیم مدیریت کنیم، باید محور تقوا باشد.
اگر می خواهیم تقوا را در جامعه بگسترانیم باید عمل به واجب و ترک حرام جدی گرفته شود.

اگر بخواهیم واجب و حرام را بشناسیم و عمل کنیم، باید فتوای مرجع تقلید جدی گرفته شود.
باید آموزش فقه جدی گرفته شود.
باید مربیان خوش ذوق و به روز احکام تربیت شوند.
باید احکام آموزی اهمیت داشته باشد.

آیا در خانه های ما رساله ی عملیه هست؟ آیا در مساجد ما رساله ی عملیه هست؟ آیادر  هیات های ما کسی احکام میگوید؟ و آیا...
پس چطور به تقوا دعوت می کنیم.....


مقام معظم رهبری (مدظله العالی):

اگرمابه احکام اسلامی عمل بکنيم، اگرجامعه اسلامی، ايمان اسلامی راهمراه باعمل به مقررات الهی تعقيب بکند، همان چيزی اتفاق خواهدافتادکه بشريت درطول تاريخ به دنبال آن بوده است؛ يعنی چه؟ يعنی آسايش و رفاه مادی، همراه با تکامل و پيشرفت و عروج معنوی.


حدیث ولایت، ج 7، ص 62.#احکام
#آموزش
#تقوا
#اشتباه
#ازدواج
#زندگی

#آقا
#رهبر
#پیشرفت
#مدیریت