خودت باش (کن انت و لا تخدع و لا تکن منافقا)
16 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم
بعضی ها خیلی اذیتند.
آرامش ندارند.
آسایش ندارند.
بار روانی زیادی را تحمل می کنند.
حرص می خورند.
تلاش می کنند.
سختی می کشند و ...
ولی نه به خاطر خدا
بلکه چون می خواهند ظاهر سازی کنند.
می خواهند از قِبَل دیگران به نوایی برسند.
می خواهند آنچه نیستند باشند.
تلاششان برای خوب شدن نه از برای خداست
و از برای جایگاهی است که عاقبت ندارد.
... خودت باش، خودت باش و خودت باش.