از حرف تا عمل ( اَسْمَعُ جَعجعهً و لا أرَی طَحَناً )
12 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم
هرکسی را به گونه ای آزمودندی
برخی  با زیر دستان و عده ای در جمع هم ترازان...

برخی در تنهایی و بعضی در کارزار....
همه در معرضند، عالم و جاهل نمی شناسد.
استاد و شاگرد هم.
پس عمل ملاک است آنهم خالصش نه حرف.
أين الثري و أين الثريّا.