صبح تا شب مشغول عکس گرفتن (شعبیة)
17 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی از مسئولان ما خیال می کنند چند کانال پیام رسان راه بیندازند
و سایت و ... و دائما با این و آن دیدار کنند و
اینجا و آنجا را افتتاح کنند، همه چیز حل می شود
محبوب می شوند
گره ها باز می شود
آدم تعجب می کند
گاهی در نیمی از روز، چند بازدید و سخنرانی و نشست و ...
اینها خوب است و منکرش نیستیم.
ولی
اولا:
محبوبیت واقعی با خداست
تو انچه که وظیفه داری خوب انجام بده
تصمیم خوب بگیر
ثانیاً:
حق کسی را ضایع نکن
ظلم به کسی نکن
محبوبیت پیشکش.