صداقت و اخلاص ضامن امنیت دینی
108 بازدید
موضوع: تبلیغ

امام علی علیه السلام : راس الایمان الصدق
                           الاخلاص ملاک العبادة

راستی اگر اخلاص جای خود را به ریاکاری، ظاهرسازی و شهرت طلبی و صداقت جای خود را به دورویی، باند بازی و پارتی بازی و ... بدهد چه بلایی بر سر ایمان افراد جامعه خواهد آمد.

آیا حتی امنیت شغلی و اقتصادی باقی خواهد ماند تا برسد به امنیت معنوی؟!.
آیا تنها با لباس ساده پوشیدن و ظاهر آنکادر کرده، می توان روح معنویت را در جامعه حاکم کرد؟.