رساله مصور روزه
53 بازدید
ناشر: مؤسسه اطلس تاریخ شیعه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
از برنامه های عبادی اسلام -که در سال یک ماه را به خود اختصاص می دهد – روزه داری است که گامی موثر در مسیر تقوا و خودسازی به شمار می رود. روزه عبادتی ویژه و سرنوشت ساز در زندگی معنوی انسان هاست و انجام صحیح و رعایت احکام آن نقشی مهم در هدایت فرد و جامعه بر عهده دارد. بر اساس روایات، اسلام با طراحی چنین برنامه اینگاه اهل ایمان را به حال نیازمندان جامعه متوجه ساخته است تا برای درد فقر و تهیدستی ایشان چاره ای بیاندیشد یا دست کم با آنان هو نوا و هم دل باشند. از سویی، پرهیز از خوردن و آشامیدن و برخی کارهای دیگر جان و دل فرد روزه دار را به فضایی پاک و نورانی و کشف فرصت های گرانقدر معنوی می برد. … و اکنون «رساله مصور روزه» مجموعه ای دیگر از سری کتابهای آموزش احکام به شیوه تصویری و در قالبی نوپدید است که امید می رود حرکتی تازه در ارائه بهتر و ملموس تر احکام روزه باشد و جویندگان و مخاطبان احکام در سنین مختلف را به شناخت مسائل گوناگون و مورد نیاز روزه رهنمون گردد.