احکام پوشش بانوان
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
سلامت اجتماعی و شرم و عفت عمومی برای جلوگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی یک امر ضروری محسوب می شود. به همین جهت اسلام بر بانوان واجب می داند که حجاب را رعایت کنند و آرایش ها و زینت های خود را در معرض مردان نامحرم قرار ندهند. (پوشش زن) در آموزه های دین اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از احکام ضروری به شمار می آید که شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند. این کتاب گامی است در راه تحول در آموزش دین با هدف آسان سازی یادگیری و عمل به احکام که به شیوه ای نو همراه با تصاویر مناسب و با زبانی شیوا و روان به بیان احکام مورد نیاز بانوان در موضوع پوشش پرداخته است که می تواند در ارائه الگویی مناسب از حجاب بانوان مسلمان مفید باشد. این کتاب گرچه در نگاه اول، جذاب و شیرین و دست یافتنی می‌نماید اما هر اهل فنی درمی‌یابد برای گرد آمدن این همه نکته ساده و زیبا، همت و کار مضاعفی پشتوانه بوده است. ساعت ها کار علمی و پشتیبانی که در مراحل مختلف از پژوهش گرفته تا نشر، سامان یافته و اثری بدیع را آفریده است.
آدرس اینترنتی