اطلس غزوات رسول خدا ص
50 بازدید
ناشر: موسسه دایرة المعارف بزرگ غدیر و احیای میراث مکتوب
نقش: محقق
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اگر چه جنگ در قاموس بشر همواره صحنه خشن ترین و بی رحمانه ترین برخوردها بوده است، ولی پیامبر خدا(ص) به عنوان هدیه بزرگ الهی به بشریت با پیام هدایت برای همه، در سایه مهربانی خدای بزرگ، نبردهایی را مدیریت کرد که الگویی کامل از انسانیت و درسی جامع از غلبه آدمی بر عصبانیت و تعصبات در سخت ترین مراحل بحرانی و جنگی است. نبردهایی بر علیه مستکبران و ظالمان برای رهایی انسان های مظلوم و در بند؛‌ نبردهایی با روشی انسانی به دور از بهانه جویی و غارتگری؛ نبردهایی که آخرین راهکار بود نه اولین، آن هم در برخورد با کسانی که هیچ منطق انسانی و گفتگو را بر نمی تافتند و جز جنگ نمی طلبیدند تا آنجا که دشمنانش اعتراف کردند محمد(ص) کسی است که تا متعرضش نشوند دست به جنگ نمی زند.