احکام مسابقات و بازیها
71 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به بررسی و بیان انواع بازیها و مسابقات از نظر فقه شیعه اختصاص دارد و با درج تصاویر و مصادیق جدید و با دسته بندی مناسب به تبیین احکام آن می پردازد.