سبک زندگی دینی در سکونت و آپارتمان نشینی
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این کتاب با موضوع سکونت و آپارتمان نشینی با ارائه احکام فقهی مراجع عظام تقلید و روایات ائمه معصومین ع به شیوه ای بدیع و جذاب مسائل مختلف زندگی آپارتمان نشینی، همسایه داری و سکونت را مورد بررسی قرار می دهد.