احکام اعتکاف (با روشی نوین ویژه مبلغین اعتکاف)
86 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در قالب 7 بخش، برای تدریس در مراسم معنوی اعتکاف تهیه و تنظیم شده است و البته به جهت ساده و روان بودن عبارات، برای کلیه معتکفان عزیز قابل استفاده است.