بررسی پایگاه اجتماعی شهدای عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
130 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: مشاور
بررسی زندگی بزرگان شهدای عصر پیامبر ص و جایگاه و موقعیت اجتماعی انان قبل و بعد از دوران بعثت رسول خدا ص و نقش انان در دوران صدر اسلام